Dopolnjena navodila za izvedbo naloge

Navodila za oddajo projektov

Nalogo bosteo ekipe oddale v priponki sporočila na naslov plcplus@eestec-lj.org v obliki .zap13 datoteke, ki je privzeti način arhiviranja programa TIA portal.

Datoteka, ki jo boste oddali, mora obsegati celoten projekt, da ga bo možno preizkusiti na ustrezno skonfiguriranem Siemensovem računalniku (PG) na zagovoru.

Na zagovor prinesite tudi notesnik s svojo rešitvijo, da bo med preizkusom možno vzporedno pogledati tudi prijeme, ki ste jih uporabili pri rešitvi.

Zelo je zaželeno, da so v rešitvah podani tudi ustrezni komentarji. Še posebej pa so komentarji obvezni v primerih, če ste modificirali vnaprej podani simulacijski blok FC100 in fiksne parametre sistema. Glede na nekatere dileme, ki so se pojavljale med reševanjem problema (pomanjkljivosti v simulacijskem modelu), bo malenkostna individualna dodelava simulacijskega modela dobrodošla.

Sam temperaturni profil želene vrednosti T2 bo podan na preizkusu/zagovoru. Zato pripravite že za lastne preizkuse ustrezen podatkovni blok, ki bo vseboval 20 vzorcev te želene vrednosti, pri čemer se vsakih 30 sekund uporabi naslednji vzorec. Za začetek je predlagana naslednja serija vzorcev želene vrednosti T2 (v st. C):

[55, 55, 55, 55, 55, 60, 60, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 70, 75, 75, 75, 75, 75]

Regulacijski algoritem lahko uporablja “prihodnje” vrednosti iz temperaturnega profila, saj je le-ta pri procesu znan vnaprej.

Pripravite tudi možnost aktiviranja/deaktiviranja naslednjih “motilnih” signalov prek Scade:

  •  Skočna sprememba pretoka hladne vode Qh +5% ali -5% (dve tipki in ustrezna indikacija vrednosti).
  •  Nastavitev temperature hladne vode Th na vrednost med 280 K in 286 K oz. tipka za ponastavitev te vrednosti na izhodiščnih 283 K.
  • Nastavitev temperature vroče vode izmenjevalnika Tvv na vrednost med 358 K in 368 K oz. tipka za ponastavitev te vrednosti na izhodiščnih 363 K.

Na Scadi se naj prikazujejo vse želene in dejanske vrednosti veličin, prav tako tudi vrednosti “motenj”. Temperature se naj prikazujejo na eno decimalko.

Na Scadi se mora prikazovati tudi ključni “performančni indeks” za regulacijo temperature T2 (vsota kvadratov pogreškov, ki se na novo izračuna vsako sekundo). Poskrbite tudi za možnost njegovega resetiranja (s tipko prek Scade) med obratovanjem.

Poleg tega bi vsako skupino prosili, da odgovori na naslednja tri vprašanja:

  • Zakaj ste se udeležili tekmovanja?
  • Kaj ste od tekmovanja odnesli?
  • Zakaj mislite, da si zaslužite zmago?

Odgovarjajte kot ekipa, odgovore pa lahko pošljete skupaj z oddano nalogo.