Alumni sekcija društva EESTEC v Ljubljani se je ustanovila z namenom, da bi se nekdanjih aktivni člani društva lahko povezovali, komunicirali in nenazdanje družili tudi po končanem študiju.