EESTEC Kongres 2017 v Ljubljani

Naše društvo je po osmih letih ponovno dobilo čast in priložnost organizirati mednarodni EESTEC kongres. Kongres je največje letno srečanje mednarodne organizacije EESTEC, saj na njem sodeluje več kot 100 najvišjih predstavnikov združenja iz 49 univerz iz 23 evropskih držav. Namen kongresa je izpopolnjevanje strategije delovanja združenja na vseh evropskih univerzah, ki so članice EESTEC-a, diskusije o tekočih problematikah v stroki, strokovno izpopolnjevanje članov, oblikovanje smernic k večji mobilnosti mladih na območju Evrope in izvolitev novega predsedstva, ki bo vodilo in usmerjalo organizacijo v naslednjem letu.

Za gostujočo državo je kongres edinstvena priložnost, da se predstavi v najboljši možni luči po celotni mreži organizacije EESTEC. Ravno zato pripravljamo bogat spremljevalni program, s katerim želimo povečati prepoznavnost Slovenije, predvsem kariernih možnosti in izobraževalnega sistema, med bodočimi inženirji in inženirkami. Poleg tega mednarodni dogodek takih razsežnosti posredno vpliva na večjo mednarodno mobilnost slovenskih študentov.

Udeleženci kongresa so študentje zaključnih letnikov elektrotehnike in računalništva, ki imajo za seboj več let aktivnega udejstvovanja v EESTEC-u in so pridobili, poleg ključnih strokovnih znanj tekom študija, tudi delovne navade in kompetence, kot so samoiniciativnost, prilagodljivost, komunikativnost in delo v ekipi.

Za uspešno izvedbo dogodka se obračamo na zainteresirana podjetja in institucije, ki delijo našo vizijo in so pripravljena podpreti EESTEC kongres ter s tem povečati tako lastno mednarodno prepoznavnost, kakor tudi prepoznavnost Slovenije, med ključnimi deficitarnimi kadri prihodnosti.